logo

HLAVNÍ STRANA STUDIUM O ŠKOLE AKCE  DOKUMENTY

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY  KONTAKT

Akce školy

Související odkazy:

Pro své studenty chystáme každoročně celou řadu aktivit a to i pro dobrovolnou mimoškolní činnost. Ať je to pěvecký sbor Zlatá střední, nebo sportovní kroužky, dále zdravotnický a výtvarný kroužek, filmový klub apod.ČERVEN 2010

29.–30.5. Účast třídy tercie v projektu UJEP v Ústí n.L. – zvládání stresových situací, GPS navigace, vedoucí A. Pekařová
2.6. Exkurze třídy kvinty do Prahy – románský, gotický styl, Pražský hrad , vedoucí J.Průchová
2.6.

Schůzka stravovací komise od 14 hod. ve studovně

3.6.

Koncert moderní hudby pro vyšší gym. v Kassu Říp od 11.30 hod., á 45,- Kč, org. J.Hoření

4.– 12.6.

Turistický kurz třídy 2.B – Španělsko, vedoucí S. Kohoutová

7.6.

Zájezd kvarty a 1.A do Mostu na dopolední divadelní představení, vede H.Blažková, A.Petráková

9.6.

Náhradní termín maturitních zkoušek pro studenta ze 4.B od 8.00 hod. v učebně jazyků

9.6.

Přebor ČR v orientačním běhu, Praha – účast: družstvo nižšího gym., vedoucí H.Blažková

9.6.

Koncert Tanečního orchestru ZUŠ Roudnice n.L. pro nižší gym. v Kassu Říp od 9.30 hod., á 20,- Kč, org. J.Hoření

9.6.

Školení vyučujících – práce s učebnicemi FRAUS od 14 hod.

9.6.

Třídní schůzky rodičů budoucích studentů 1.ročníků - od 15hod.,třídní učitelé: prima – L.Pekařová, 1.A – V.Fikarová

10.6.

Schůzka vedoucích předmětových komisí a dalších vyučujících – plán akcí na nový školní rok, propagace gymnázia, od 7:05 hod. ve sborovně

11.6.

Krajská soutěž zdravotnických družstev, Teplice, vedoucí A. Pekařová

14.– 16.6. Celostátní kolo SOČ v Chrudimi, účast 2 studenti – V.Kačírek (3.A) a L.Černosta (3.B)
16.6. Prezentace projektu třídy kvarty – Kraje ČR, ved. H.Blažková, A.Petráková, J.Kautská
17.6.

Exkurze tř. 1.A do Prahy – Královská cesta,vedoucí A.Petráková, A.Hroudová

20.–25.6.

Ozdravný pobyt primy, Český Ráj, vedoucí K.Lapihusková, A.Hroudová

23.6.

Pedagogická porada - klasifikační od 14 hod.

24.6.

Dračí lodě – závody pro 10 studentů z nižšího gymnázia, vede A.Petráková

29.6.

Sportovní den gymnázia – míčové hry, atletika apod., organizace A.Petráková

29.6.

Slavnostní setkání s bývalými zaměstnanci od 12.30 hod.

30.6.

Předávání výročního vysvědčení

30.6.

Závěrečná pedagogická porada od 10 hod. ve sborovně

 

Další informace – plánované akce :

Biologická exkurze tříd 3.A, 3.B a septimy – Antropologické muzeum, Praha

Divadelní představení kroužku při gymnáziu – v KD Říp, určeno pro školy i pro veřejnost, vedoucí I. Svobodová

Třídní výlety proběhnou dle plánu třídních profesorů v posledním úplném týdnu června – třídní vyuč. musí podat oficiální žádost do 7.června