Studijní plán

Výuka v jednotlivých ročnících gymnázia probíhá ve školním roce 2009/2010 podle následujícího studijního plánu (čísla v závorkách označují počet hodin přidělených ředitelem školy dle možností učebního plánu MŠMT).

 

Nižší gymnázium

 

Třída

6.třída (I)

7.třída (II)

8.třída (III)

9.třída (IV)

Český jazyk

5(1)

4

4

4(1)

1. cizí jazyk (angličtina)

4

3

3

3

2. cizí jazyk (němčina, francouzština)

-

3(2)

3(3)

3(3)

Občanská nauka

-

-

1

1

Výchova k občanství

1

1

-

-

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Matematika

5

4

4

4(1)

Fyzika

2

2

2

2

Chemie

-

2

2

2

Biologie

2

2

2

2

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

Informatika a výpočetní technika

-

-

2

2(1)

Tělesná výchova

3(1)

2

2

2

Disponibilní hodiny – přidělené řed.

2

2

3

6

Celkem hodin týdně

29

30

31

31

 

 

Vyšší gymnázium

 

               Třída

1.roč. (V)

2.roč. (VI)

3.roč. (VII)

4.roč. (VIII)

Český jazyk

3

4(1)

  3,5(0,5)

5(2)

1. cizí jazyk (angličtina)

3

3

3

3

2. cizí jazyk (němčina, francouzština)

3

3

3

3

Základy společenských věd

1

2(1)

2

2(1)

Dějepis

2

2

2

3(2)

Zeměpis

2

2

2

-

Matematika

4(1)

4(1)

  3 

3

Fyzika

3(1)

3(1)

3(1)

2(2)

Chemie

3(1)

3(1)

3(1)

-

Biologie

3(1)

3(1)

  2,5(0,5)

2(2)

Výtvarná výchova

2/-

-/2

-

-

Hudební výchova

-/2

2/-

-

-

Informatika a výpočetní technika

2

-

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelný př. 1

-

-

2

2

Volitelný př. 2

-

-

2

2

Volitelný př. 3

-

-

-

2

Volitelný př. 4

-

-

-

2(2)

Disponibilní hodiny – přidělené řed.

4

6

3

11

Celkem hodin týdně

33

33

33

33