Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy v roce 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta

Obor

 

 

UK Praha

 

 

12

 

 

 Fakulta právnická

 

 

2

 

1. lékařská fakulta

 

 

1

 

 Fakulta farmaceutická

 

 

1

 

 Fakulta filozofická

sinologie

 

1

 

 

český jazyk a literatura

 

1

 

 Fakulta přírodovědecká

biologie

 

2

 

 

geologie

 

1

 

 Fakulta sociálních věd

 

 

1

 

 Fakulta pedagogická

český jazyk - dějepis

 

1

 

 Fakulta humanitních studií

 

 

1

MU Brno

 Fakulta filozofická

český jazyk a literatura

1

1

UJEP Ústí nad Labem

 

 

4

 

 

 Fakulta sociálně ekonomická

 

 

2

 

 Fakulta filozofická

filozofie – společenské vědy

1

 

 Fakulta pedagogická

zeměpis - dějepis

 

1

U Hradec Králové

 Fakulta filozofická

 archivnictví – historie

1

1

ČVUT Praha

 

 

12

 

 

 Fakulta stavební

 

 

3

 

 Fakulta strojní

 

 

3

 

 Fakulta elektrotechnická

 

 

1

 

 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 

1

 

 Fakulta architektury

 

 

2

 

 Fakulta dopravní

 

 

1

 

 Fakulta biomedicínského inženýrství

 

1

TU Liberec

 Fakulta národohospodářská

 

1

1

VŠE Praha

 

 

9

 

 

 Fakulta financí a účetnictví

 

 

3

 

 Fakulta mezinárodních vztahů

 

 

2

 

 Fakulta podnikohospodářská

 

 

4

ČZU Praha

 

 

6

 

 

 Fakulta agrobiologie  potravinových a přírodních zdrojů

 

3

 

 Provozně ekonomická fakulta

 

 

2

 

 Institut tropů a subtropů

 

 

1

Policejní akademie Praha

 

 

1

1

Univerzita J.A.Komenského Praha

 speciální pedagogika

1

1

Czech Management Institute Praha

 

 

 

 

 manažerská fakulta ESMA/ESMATUR Barcelona

1

1

Vysoká škola aplikovaného práva Praha

 

1

1

VOŠ Roudnice n.L.

 

 

1

1

nultý ročník

 

 

3

3

zaměstnání

 

 

4

4

 

 

 

58