Úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2009

 

 

Počet studentů

Výsledky v %

V maturitním  ročníku studovalo

58

 

V řádném termínu maturovalo

58

100 %

Maturitní zkoušku úspěšně složilo v řádném termínu

57

98,28 %

Maturitní zkoušku úspěšně složilo

58

100 %

Přihlášku na vysokou školu podalo

57

98,28 %

Na vysoké školy bylo přijato z přihlášených

53

92,98 %

Na vysoké školy bylo přijato z maturantů

53

91,38 %

 

Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy v roce 2009

 

UK Praha

 

 

12

 

 

1. lékařská fakulta

 

 

2

 

Lékařská fakulta v Plzni

 

 

2

 

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika

 

5

 

Přírodovědecká fakulta

 

 

3

 

 

 

 

 

Západočeská univerzita Plzeň

 

 

1

 

 

Právnická fakulta

 

 

1

 

 

 

 

 

UJEP Ústí nad Labem

 

 

11

 

 

Pedagogická fakulta

Aj - Nj

 

1

 

 

Čj - Nj

 

1

 

 

Dě - Zsv

 

1

 

 

Ze - Tv

 

2

 

Filozofická fakulta

germanistika

 

1

 

 

historické vědy

 

1

 

Přírodovědecká fakulta

geografie

 

1

 

Fakulta sociálně ekonomická

 

 

3

 

 

 

 

 

ČVUT Praha

 

 

3

 

 

Fakulta elektrotechnická

 

 

1

 

Fakulta strojní

 

 

2

 

 

 

 

 

Technická univerzita v Liberci

 

 

2

 

 

Ekonomická fakulta

 

 

1

 

Pedagogická fakulta

Tv

 

1

 

 

 

 

 

VŠE Praha

 

 

8

 

 

Fakulta informatiky a statistiky

 

 

3

 

Fakulta managementu Jindřichův Hradec

 

 

1

 

Fakulta mezinárodních vztahů

 

 

2

 

Fakulta národohospodářská

 

 

2

 

 

 

 

 

ČZU Praha

 

 

4

 

 

Technická fakulta

 

 

1

 

Provozně ekonomická fakulta

 

 

2

 

Fakulta agrobiologie

 

 

1

 

 

 

 

 

Literární akademie Josefa Škvoreckého

 

 

1

1

 

 

 

 

 

VŠEM

 

 

3

 

 

Komunikace a lidské zdroje

 

 

2

 

Ekonomie podniku

 

 

1

 

 

 

 

 

UPOL

 

 

3

 

 

Angličtina - ekonomie

 

 

1

 

Přírodovědecká fakulta

 

 

1

 

Právnická fakulta

 

 

1

 

 

 

 

 

VUT Brno

 

 

1

 

 

Fakulta strojního inženýrství

 

 

1

 

 

 

 

 

UJAK

 

 

1

 

 

Veřejná správa EU

 

 

1

 

 

 

 

 

VŠCHT

 

 

1

 

 

Fakulta potrav. a bio. technologie

 

 

1

 

 

 

 

 

VŠKV

 

 

2

 

 

Právnická fakulta

 

 

2

 

 

 

 

 

0 ročník VŠ

 

 

3

 

 

Právnická fakulta UK Praha

 

 

1

 

Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem

Aj

 

1

 

Přípravný jazykový kurz AZ smart

Aj - Fr

 

1

 

 

 

 

 

zaměstnání

 

 

2