logo

HLAVNÍ STRANA STUDIUM O ŠKOLE AKCE  DOKUMENTY

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY  KONTAKT

Přijímací řízení

Související odkazy:

Ve školním roce 2009/2010 naše škola otevře dva studujní obory:

Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení vychází z platné legislativy. Přijímací řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia má jinou podobu než přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia.

Přijímací řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia
Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Pro školní rok 2010/2011 bude do PRIMY osmiletého gymnázia přijato max. 30 uchazečů,
je možno otevřít pouze 1 třídu.

Přijímací zkoušky se budou konat dne 22. dubna 2010

Náhradní termín přijímací zkoušky bude dne 23. dubna 2010

Přihlášky musí uchazeči z 5. tříd ZŠ odevzdat na Gymnázium Roudnice nad Labem nejpozději do 15. března 2010 – osobně nebo poštou (dříve to bylo prostřednictvím ZŠ).

Lékařský posudek nevyžadujeme

Kritéria, podle kterých bude stanoveno pořadí uchazečů:

Písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky budou v rozsahu učiva 5. třídy ZŠ.

Podmínky přijímacího řízení splní ti uchazeči, kteří dosáhnou v celkovém hodnocení alespoň 50 bodů. Kapacitní možnosti školy stanovené zřizovatelem umožňují přijmout dle pořadí ve výsledkové listině maximálně 30 uchazečů.

Výsledková listina s pořadím uchazečů bude zveřejněna na www.gym-rce.cz a zároveň vyvěšena v budově školy do tří dnů po přijímacích zkouškách.

Zákonný zástupce potvrdí úmysl uchazeče vzdělávat se na Gymnáziu Roudnice nad Labem odevzdáním zápisového lístku do sekretariátu školy do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno jen v případě, že zůstanou ještě volná místa po prvním kole.

Všem uchazečům přejeme hodně úspěchů!

Doplňující informace pro uchazeče o osmileté studium - kde získat Přihlášky ke studiu:
na základní škole, stáhnout z internetu – stránky MŠMT, zakoupit v SEVTu. Platné jsou i starší formuláře – doplněné o termín konání přijímací zkoušky.

Při přijímacím řízení naše škola zajišťuje žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním rovné šance a vhodně upravuje průběh přijímacích zkoušek.

Ukázky z písemných testů z minulých let si můžete stáhnout zde:

Přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia
Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pro školní rok 2010/2011 budou otevřeny 2 třídy - max. 52 uchazečů.

V rámci přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia se nebudou konat přijímací zkoušky, ale pořadí uchazečů bude stanoveno podle následujících kritérií:

Přihlášky musí uchazeči z 9. tříd ZŠ odevzdat na Gymnázium Roudnice nad Labem nejpozději do 15. března 2010. Lékařský posudek nevyžadujeme.

K přihlášce je nutno přiložit doklad o výsledcích uchazeče v odborných soutěžích za roky 2009 a 2010 - potvrzení přímo na přihlášce nebo ve Výstupním hodnocení ze ZŠ.

Výsledková listina s pořadím uchazečů bude zveřejněna na www.gym-rce.cz a zároveň vyvěšena v budově školy. Rozhodnutí o přijetí bude rodičům předáno po vyhodnocení přijímacího řízení - dne 22.4.2010.

Přijatí uchazeči budou pozváni k seznamovacímu pohovoru s pedagogy gymnázia, při kterém si vyberou dva cizí jazyky a volitelné předměty pro 1. ročník. Seznamovací pohovor se bude konat 22.4.2010.

Zákonný zástupce potvrdí úmysl uchazeče vzdělávat se na Gymnáziu Roudnice nad Labem odevzdáním zápisového lístku do sekretariátu školy do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno jen v případě, že zůstanou ještě volná místa po prvním kole.

Všem uchazečům přejeme hodně úspěchů!

Doplňující informace pro uchazeče o čtyřleté studium - kde získat Přihlášky ke studiu:
na základní škole, stáhnout z internetu – stránky MŠMT, zakoupit v SEVTu. Platné jsou i starší formuláře – doplněné o termín konání přijímací zkoušky.